Grupy produktowe

Regulacja temperatury pomieszczeń / równoważenie hydrauliczne na grzejniku
Zawory termostatyczne ze zwykłą nastawą wstępną 
Zawory grzejnikowe do zwiększonych przepływów
Multiblock T/ T-RTL - termostatyczne przyłącza zaworowe do grzejników łazienkowych
Garnitury zaworowe do grzejników w instalacji 2-rurowej
Zawory i armatura do modernizacji instalacji 1-rurowych
Unofix - modernizacja instalacji 1-rurowych
Ograniczniki temperatury powrotu
Przyłącze podgrzejnikowe do grzejników zaworowych
Cofloor - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Unibox  r egulacja temperatury pomieszczeń  i temperatury czynnika w pętli ogrzewania podłogowego
Unibox - regulacja temperatury pomieszczeń
Cofloor - płyty systemowe, rury, akcesoria
„Regufloor“
Tri-D TR Dane techniczne 424,37 KB
Tri-M TR Dane techniczne - nowy - 576,48 KB
Komponenty rozdzielacza
Ograniczniki temperatury powrotu-zestawy
Równoważenie hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących
„Hydromat“ regulatory różnicy ciśnień i przepływu
„Flypass“ - systemy przyłączeniowe i armatura
„Tri-M“, „Tri-D“, „Tri-CTR“ Zawory 2-drogowe, 3-drogowe, regulatory temperatury
OV-DMC 3 - system pomiarowy
Armatura odcinająca i innego przeznaczenia
„Hygate“ - zasuwy
Przepustnice
Odmulacz i magneto-odmulacz
Filtry siatkowe
Filtry siatkowe - nowy - 443,51 KB
Filtry siatkowe - nowy - 146,13 KB
Grupy pompowe do łączenia źródła ciepła z instalacją
„Regumat 130/180“ DN 20/25/32
„Regumat F/FR“ - grupy pompowe do ogrzewania płaszczyznowego
„Regumat RTA“ - grupy pompowe do kotłów stałopalnych
Armatura do instalacji pomp ciepła
„Regumat S/M3-180“ WMZ DN 25
Bufory i zasobniki
Regucor WHS - centrale grzewcze
Regucor-WHP - centrala grzewcza z funkcją „power to heat“
Combi-System - rury, kształtki i złączki
Elementy mocujące i osprzęt do rur
Aquanova-System - armatura do wody pitnej
„Aquastrom F“/„Aquastrom KFR“
Aquastrom VT/T plus - termostatyczne zawory cyrkulacyjne
„Brawa-Mix“ - termostatyczny zawór mieszający do instalacji wody użytkowej
„Regucirc“ - cyrkulacyjna grupa pompowa
Aquastrom VT Dane techniczne 777,13 KB
Filtry siatkowe - nowy - 443,51 KB
Armatura olejowa
Filtry i odpowietrzniki oleju opałowego
Armatura do zbiorników
Instalacje solarne
Grupy pompowe i sterowniki do instalacji solarnych
„OKP“ i „OKF“ - kolektory i akcesoria
„Solar“ - przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacji solarnych
Armatura, regulatory temperatury, napędy i pozostały osprzęt do zastosowania poza obiegiem kolektorowym
Smart Home - centralne sterowanie i regulacja w technice instalacyjnej
DynaTemp BA - automatyka budynku Sieciowanie sterowników i regulatorów zastosowanych w instalacji grzewczej na stronach źródła i rozbioru lub w instalacji solarnej CS-BS
Nowe dane techniczne / Instrukcje obsługi (ostatnia aktualizacja: 08/2022)
Filtry siatkowe - nowy - 443,51 KB
Filtry siatkowe - nowy - 146,13 KB
Tri-M TR Dane techniczne - nowy - 576,48 KB
Zawory powrotne „Combi 4”, „Combi 3”,„Combi 2” - nowy - 236,72 KB