Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Regulator

Regtronic regulacja elektroniczna

Regulatory elektroniczne Oventrop zapewniają efektywne wykorzystanie energii w instalacjach ogrzewania i chłodzenia. Umożliwiają regulację, grupowanie i monitorowanie różnych funkcji wytwarzania, rozdziału i przekazywania do inteligentnego systemu. Regulatory mogą przejmować koordynację pracy różnych wytwornic ciepła (m.in. termy gazowe, kotły stałopalne lub instalacje solarne), zapewniając energooszczędną eksploatację.

System CW-BS do automatycznego równoważenia termicznego i dezynfekcji termicznej w instalacjach ciepłej wody z cyrkulacją

Rejestratory danych CS-BS analizują poprzez magistralę dane sterowników w instalacjach solarnych, podgrzewu wody użytkowej lub w różnych obiegach grzewczych. Do rejestratora danych CS-BS-6 można podłączyć za pomocą magistrali maks. 6 sterowników. Dane z różnych sterowników są wczytywane przez rejestrator danych CS-BS w celu zapisu i wizualizacji stanów pracy, temperatur, przepływów i parametrów energii przez dłuższy okres. Umożliwia to nastawę nowych parametrów roboczych sterowników w celu poprawy wydajności całej instalacji z uwzględnieniem zasobnika buforowego i kotła grzewczego lub diagnozowania błędów. Zintegrowany interfejs webowy umożliwia dostęp do systemu za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej.

Rejestrator danych CS-BS-6 i moduł komunikacyjny Regtronic KM-BACnet IP posiadają łącze BACnet IP do integracji podłączonych sterowników z automatyką budynku. Do integracji sterowników z system poprzez magistralę Modbus TCP dostępny jest moduł komunikacyjny Regtronic KM-TCP.

Na każdy sterownik Regtronic można podłączyć maksymalnie jeden moduł Regtronic KM lub jeden rejestrator danych CS-BS.

akcesoria do Regtronic