Logo Oventrop GmbH & Co. KG

R-Tronic – termostaty radiowe

Oventrop oferuje termostaty radiowe wykorzystujące dwa rodzaje komunikacji:
Termostaty radiowe R-Tronic z otwartą komunikacją radiową (zgodną ze standardem EnOcean) można zintegrować bezpośrednio z systemami Smart Home.
Termostaty radiowe R-Tronic z zamkniętą komunikacją radiową (standard producenta) są stosowane w trybie stand-alone do regulacji wydajności grzejników (po sparowaniu z napędami radiowymi), lub do regulacji ogrzewania płaszczyznowego (po sparowaniu z wielokanałowym odbiornikiem radiowym).

Nastawa temperatury i programowanie czasokresów bezpośrednio na termostacie lub w aplikacji systemu Smart Home. W wykonaniach opcjonalnych dostępne są funkcje pomiaru względnej wilgotności powietrza [%] i stężenia CO2 [ppm].

Zasilanie: baterie lub zasilacz sieciowy (100 – 240 V). W wariantach zasilanych bateriami możliwe jest alternatywnie zasilanie z sieci elektrycznej (patrz rozdział R-Tronic – akcesoria).

Dla zamkniętego systemu R-Tronic obowiązuje: w trybie zasilania bateryjnego można powiązać maks. 3 urządzenia, w trybie zasilania sieciowego - maks. 8 urządzeń. Przy zasilaniu sieciowym można dodatkowo zaprogramować - obok grzejnikowych napędów nastawczych - równiez styki okienne i jeden 1-kanałowy odbiornik radiowy, który umożliwia wysterowanie obrotów wentylatora w zależności od ustawionej wartości progowej CO2 (ten układ wymaga  użycia termostatu z funkcją pomiaru stężenia CO2).