Logo Oventrop GmbH & Co. KG

rozwiązania systemowe w Smart Building

Rozwiązania systemowe DynaTemp do monitorowania i automatyzacji

Różne systemy DynaTemp Systeme umożliwiają automatyzację procesów sterowania i regulacji w wytwarzaniu, przesyle, rozdziale i przekazaniu ciepła oraz utrzymania higieny i cyrkulacji wody pitnej w dużych budynkach mieszkalnych lub innego przeznaczenia. Oprócz central Oventrop (DDC) można podłączyć inne komponenty instalacji, np. termostaty pokojowe, napędy nastawcze, armatury regulacyjne i grupy pompowe.