Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Smart Home

wibutler Smart Home System

System Smart Home pozwala połączyć w jednej sieci wiele różnych urządzeń, wchodzących w skład technicznego wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego. Przez podłączenie ich do bramy sieciowej (Gateway) uzyskujemy możliwość zdalnego zarządzania ich funkcjami, z użyciem smartfona, tabletu lub komputera. Połączenie bramy sieciowej z typowym routerem internetowym zapewnia dostęp do sieci wewnętrznej z dowolnego miejsca na świecie. Inteligentna centrala wibutler pro 2 jest „mózgiem” inteligentnego domu. Oprócz sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym bądź grzejnikami umożliwia ona także podłączenie i sterowanie innymi instalacjami w domu, np. oświetleniem lub zacienieniem.

Zamknięty protokół komunikacji

Termostaty radiowe R-Tronic z zamkniętą komunikacją radiową (standard producenta) są stosowane w trybie stand-alone do regulacji wydajności grzejników (po sparowaniu z napędami radiowymi), lub do regulacji ogrzewania płaszczyznowego (po sparowaniu z wielokanałowym odbiornikiem radiowym).
Nastawa temperatury i programowanie czasokresów bezpośrednio na termostacie. W wykonaniach opcjonalnych dostępne są funkcje pomiaru względnej wilgotności powietrza [%] i stężenia CO2 [ppm].

Zasilanie: baterie lub zasilacz sieciowy (100 – 240 V). W wariantach zasilanych bateriami możliwe jest alternatywnie zasilanie z sieci elektrycznej (patrz rozdział R-Tronic – akcesoria).

W trybie zasilania bateryjnego można zaprogramować maks. 3 urządzenia, w trybie zasilania sieciowego możliwe jest zaprogramowanie maks. 8 urządzeń. Przy zasilaniu sieciowym można dodatkowo zaprogramować grzejnikowe napędy nastawcze, styki okienne i jeden jednokanałowy odbiornik radiowy. Jednokanałowy odbiornik radiowy umożliwia wysterowanie wentylatora w zależności od ustawionej wartości progowej CO2. W takim przypadku należy użyć termostatu z funkcją pomiaru stężenia CO2.