Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Grupa pompowa Regumat do kotłów stałopalnych

Regumat RTA - grupy pompowe z funkcją podnoszenia temperatury powrotu

Do połączenia kotła stałopalnego z instalacją centralnego ogrzewania lub zasobnikiem.Grupa RTA podnosi temperaturę wody na powrocie do min. 55 °C (ponad poziom temperatury punktu rosy). Funkcja ta zapobiega szkodliwej dla kotła stałpalnego kondensacji pary wodnej. W fazie rozruchu instalacja pracuje spięta „na krótko” (tylko w obiegu kotłowym). Przez bocznik gorąca woda z pionu zasilającego trafia bezpośrednio do powrotu. Kiedy temperatura powrotu osiągnie poziom 55 °C - zawór mieszający zaczyna kierować gorącą wodę do instalacji. W sklad grupy wchodzą: moduł odcinający z dwoma zaworami kulowymi (w pokrętłach zaworów zintegrowane termometry, wskazujące temperatury zasilania i powrotu), zawór stopowy zapobiegający cyrkulacji odwróconej, mieszacz 3-drogowy z regulatorem temperatury i łupina izolacyjna. Użycie grup Regumat ułatwia łączenie kotła z instalacją grzewczą, skraca czas montażu i oszczędza przestrzeń w kotłowni. Praktycznie bezobsługowa armatura oraz inne materiały wysokiej jakości zapewniają wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania. Możliwość modułowej rozbudowy grupy z użyciem różnorodnych akcesoriów.

Regumat RTA akcesoria i części zamienne