Logo Oventrop GmbH & Co. KG

grupy pompowe Regumat do obiegów grzewczych

Regumat S – grupy pompowe do bezpośrednich obiegów grzewczych

Do podłączenia bezpośredniego obiegu grzewczego (bez podmieszania). W skład grupy wchodzi armatura, kształtki i inne elementy niezbędne do połączenia źródła ciepła, pompy oraz instalacji. Grupa umożliwia odcięcie przepływu na zasilaniu i na powrocie. Zawór stopowy na powrocie zapobiega niepożądanej cyrkulacji odwrotnej. Kierunki zasilania i powrotu mogą być zamienione na miejscu budowy. Elementy grupy: moduł odcinający z 2 zaworami kulowymi (w pokrętłach zaworów termometry do kontroli temperatur zasilania i powrotu), zawór stopowy i łupina izolacyjna. Użycie grup Regumat ułatwia łączenie kotła z instalacja grzewczą, skraca czas montażu i oszczędza przestrzeń w kotłowni. Wchodząca w skład grupy bezobsługowa armatura oraz inne elementy wysokiej jakości zapewniają wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania. Możliwość modułowej rozbudowy z użyciem wielu różnych akcesoriów.

Regumat M3 – grupy pompowe do obiegów grzewczych z podmieszaniem

Do podłączenia obiegu grzewczego z podmieszaniem. W skład grupy wchodzi armatura, kształtki i inne elementy niezbędne do połączenia źródła ciepła, pompy oraz instalacji. Grupa umożliwia odcięcie przepływu na zasilaniu i na powrocie. Zawór stopowy na powrocie zapobiega niepożądanej cyrkulacji odwrotnej. Kierunki zasilania i powrotu mogą być zamienione na miejscu budowy. Elementy grupy: moduł odcinający z 2 zaworami kulowymi (w pokrętłach zaworów termometry do kontroli temperatur zasilania i powrotu), zawór stopowy, mieszacz 3-drogowy z napędem i łupina izolacyjna. Użycie grup Regumat ułatwia łączenie kotła z instalacja grzewczą, skraca czas montażu oszczędza i przestrzeń w kotłowni. Praktycznie bezobsługowa armatura oraz inne materiały wysokiej jakości zapewniają wysokie bezpieczeństwo funkcjonowania. Możliwość modułowej rozbudowy grupy z użyciem różnorodnych akcesoriów.

Regumat S/M3 - akcesoria i części zamienne

Regumat F – grupy pompowe do regulacji stałowartościowej

Do podłączenia regulowanego termicznie obiegu grzewczego. Grupy pompowe służą do regulacji i ograniczania temperatury zasilania w kombinowanych instalacjach grzejnikowo-podłogowych. Obejmują wszystkie armatury wymagane do podłączenia wytwornicy ciepła, pomp i rur. Grupy pompowe umożliwiają odcinanie obiegu grzewczego od strony zasilania i powrotu. Zawór odcinający w obiegu powrotu zapobiega błędnym cyrkulacjom.

Grupy pompowe obejmują moduł odcinający z dwoma zaworami kulowymi do odcinania obiegu grzewczego, dwa termometry w pokrętłach do wskazywania temperatury zasilania i powrotu, zawór odcinający zapobiegający błędnej cyrkulacji, mieszacz 3-drogowy z regulatorem temperatury i łupinę izolacyjną. Zależnie od wersji wykonania dostępny jest dodatkowo zawór kulowy pompowy do łatwej wymiany pompy bez opróżniania podzespołów instalacji.

Grupy pompowe Regumat umożliwiają szybki montaż kotłów grzewczych do orurowania w ograniczonych warunkach przestrzennych. Zapewniona jest wysoka niezawodność działania dzięki bezobsługowym armaturom i materiałom wysokiej jakości. Grupy pompowe można rozbudować modułowo przy użyciu różnych akcesoriów.

Regumat F akcesoria i części zamienne