Logo Oventrop GmbH & Co. KG

OV system pomiarowy

OV Product Finder
OV-DMC 3 - system pomiarowy

System do pomiaru natężenia przepływu na zaworach i regulacji instalacji ogrzewania i chłodzenia. Do stosowania ze wszystkimi armaturami Oventrop wyposażonych w zawory pomiarowe Classic, Eco lub HydroPort: HydroControl, HydroCom, Cocon, Hycocon i kryzy pomiarowe.
Z interfejsami do komunikacji ze smartfonami i tabletami za pomocą aplikacji Oventrop umożliwiającej wygodny pomiar i protokołowanie. Zapewniony jest dostęp do danych uzyskanych przez programy kalkulacyjne OVplan i OVselect.
Przeliczanie nastaw wstępnych odbywa się na podstawie wczytanych danych zaworów równoważących Oventrop oraz zadanego natężenia przepływu. Możliwy jest również ciągły pomiar różnicy ciśnień i natężenia przepływu. Opcjonalne podłączenie dwóch czujników temperatury, na przykład na zasilaniu i powrocie, umożliwia bezpośrednie obliczenie mocy obiegu.
W stabilnej walizce ze wszystkimi adapterami wymaganymi do podłączenia do zaworów Oventrop. Smartfon lub tablet nie należy do zakresu dostawy.

Czujnik różnicy ciśnień OV-Connect

Przetwornik różnicy ciśnień do ciągłego monitorowania ciśnienia różnicowego na armaturach Oventrop z techniką pomiarową Classic w instalacjach ogrzewania i chłodzenia zasilanych wodą lub mieszaniną wodno-glikolową. Ciśnienie różnicowe jest rejestrowane przez igły pomiarowe i przewody miedziane na zaworach pomiarowych mierzonej armatury. Podczas pracy przetwornik różnicy ciśnień wysyła sygnał wyjściowy (0 do 10 V) proporcjonalny do zmierzonego ciśnienia różnicowego. Sygnał ten może być wykorzystany przez nadrzędną, elektroniczną jednostkę streująco-monitorującą systemu BMS bądź przez poszczególne urządzenia (np. wskaźnik ciśnienia). Do instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia oraz instalacji wody pitnej (przewody cyrkulacyjne) do PN 25. Montaż na zasilaniu lub powrocie.

Akcesoria do systemu pomiarowego OV

Technika pomiarowa "Classic" - akcesoria

Technika pomiarowa "eco" - akcesoria

Akcesoria do techniki połączeń wtykowych