Logo Oventrop GmbH & Co. KG

pętła ogrzewania podłogowego z ogranicznikiem temperatury powrotu

Unibox - Regulator do ograniczania temperatury czynnika w pętli podłogowej

Regulator temperatury powrotu Unibox służy jako pętla podłogowa w pomieszczaniach o powierzchni do maks.20 m², np. w łazienkach. Regulatory Unibox nadają się szczególnie do doposażenia w pętlę podłogową instalacji grzewczych w kombinacji z grzejnikami. Regulator Unibox składa się z zabudowanej w ścianie skrzynki z zaworem termostatycznym, zintegrowanego ogranicznika temperatury powrotu, zaworu odpowietrzająco-płuczącego oraz maskownicy z pokrętłem. W przypadku Unibox E RTL maskownica jest zamknięta. Nastawa zadanych temperatur w zakresie od 10 do 50°C dla Unibox RTL oraz od 20 do 40°C dla Unibox E-RTL. Maskownica z zintegrowanym pokrętłem umożliwia kompensację kąta i głębokości zabudowanej w ścianie skrzynki podtynkowej.

Unibox - regulacja temperatury pomieszczeń i regulacja temperatury powrotu

Podtynkowe regulatory Unibox do regulacji temperatury pomieszczenia (wielkości do 20 m², np. łazienek) z jednoczesnym ograniczaniem temperatury wody w pętli grzejnej. Zastosowanie w instalacji, w której pracują jednocześnie grzejniki i pętle ogrzewania płaszczyznowego. Urządzenie składa się z kasety ściennej, zaworu termostatycznego z nastawą wstępną, zintegrowanego ogranicznika temperatury powrotu, zaworu odpowietrzająco-spustowego, łupiny izolacyjnej i maskownicy ze zintegrowanym termostatem. W wersjach Unibox T-RTL, R-Tronic oraz TQ-RTL R-Tronic maskownica ma formę zamkniętej pokrywy. Zakresy regulacji: temperatury powrotu: 20...40 °C, pomieszczenia: 7...28 °C. Maskownica ze zintegrowanym termostatem wykonana jest w sposób ułatwiający kompensację kąta i głębokości osadzenia w kasecie regulatora wcześniej zabudowanje w ścianie pomieszczenia.

Unibox – akcesoria i części zamienne