Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Równoważenie hydrauliczne przy grzejniku

Q-Tech - autamatyczne równoważenie hydrauliczne

zawory termostatyczne

zawór powrotny

wkładki zaworowe do grzejników kompaktowych

Wkładki zaworowe są przystosowane do montażu w grzejnikach z zintegrowanym zespołem zaworowym. W celu dostosowania do wymagań instalacji oraz ręcznego lub automatycznego równoważenia hydraulicznego wkładki zaworowe można wstępnie ustawić. Wkładki zaworowe pasują do grzejników różnych producentów. Do wkładek zaworowych pasują nasze termostaty z gwintem M30 x 1,5, jak np. Uni LH, Uni XH, Uni SH lub pinox.

Kurki podgrzejnikowe

Rozdzielacz obiegu grzewczego do grzejników

Technika połączeń

1-rurowy

Do stosowania w 1-rurowych instalacjach grzewczych, z obiegami o mocy do 8000 W. Zawory 1-rurowe i inne elementy zestawu skompletowano pod kątem obniżenia kosztu montażu oraz uproszczenia wymiarowania instalacji. Regulowane bajpasy zapewniają optymalny rozpływ czynnika w instalacji grzewczej i jej energooszczędną pracę. Dolne złącze zestawu (połączenie grzejnika z rozdzielaczem 1-rurowym) może być wykonane z użyciem zwykłej złączki mosiężnej lub w wykonaniu termoizolacyjnym. Specjalny półśrubunek izolacyjny ogranicza nagrzewanie grzejnika od rozdzielacza przy zamkniętym zaworze termostatycznym. Funkcje odcięcia w górnym i dolnym elemencie zestawu umożliwiają demontaż grzejnika bez zatrzymywania instalacji.

wkładki grzejników zaworowych