Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Regufloor – grupy mieszające do ogrzewania płaszczyznowego

Grupy mieszające Regufloor do regulacji i kontroli temperatury zasilania na wlotach do rozdzielaczy w instalacjach ogrzewania (lub chłodzenia, w wariancie Regufloor HC) płaszczyznowego. Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur krytycznych (min./max.) dla obu trybów pracy (grzanie i chłodzenie). Regulacja temperatury zasilania zmiennowartościowa (tzw. pogodówka, z użyciem elektroniki i napędów nastawczych) lub stałowartościowa (z użyciem samoczynnego regulatora temperatury, tylko do trybu grzania). W ofercie wykonania do systemów bezpośrednich (wspólny zład w instalacji i pętlach) lub do systemów rozdzielonych (dwa odrębne złady oddzielone wymiennikiem). Wszystkie grupy fabrycznie złożone "na gotowo" i sprawdzone pod kątem szczelności.