Logo Oventrop GmbH & Co. KG

termostaty pokojowe

ClimaCon F termostaty pokojowe do ogrzewania płaszczyznowego

Termostaty pokojowe ClimaCon F przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz stropach grzewczo-chłodzących, w domach 1-rodzinnych lub mieszkaniach, do regulacji temperatury pomieszczeń. Dostępne również w wariancie z obługą sygnału Change-Over do przełączania trybów pracy grzanie-chłodzenie (np. w instalacji z pompą ciepła).
Termostaty pokojowe ClimaCon F można zestawiać z elektrotermicznymi napędami nastawczymi (np. Aktor T 2P). Alternatywnie możliwe podłączenie do listwy rozdzielczej (np. FloorCon). Łatwy montaż natynkowy, szybka konfiguracja, prostota obsługi.
Warianty wykonania: termostaty ze zredukowanym wyświetlaczem, ze zintegrowanym zegarem sterującym, z obsługą z użyciem aplikacji.

ClimaCon F – akcesoria

termostaty pokojowe grzanie

Elektryczny termostat pokojowy w wersji podtynkowej stosuje się w połączeniu z elektrotermicznymi napędami nastawczymi (2-punktowymi) Aktor T 2P do regulacji temperatury pomieszczenia.

Grzanie: zastosować elektrotermiczne napędy nastawcze (2-punktowe) „bezprądowo zamknięte”. Możliwość obniżenia temperatury za pomocą zewnętrznego zegara sterującego.

Chłodzenie: zastosować elektrotermiczne napędy nastawcze (2-punktowe) „bezprądowo otwarte”.

Room thermostats heating/cooling

Elektroniczny termostat pokojowy w wersji natynkowej stosuje się w połączeniu z elektromotorycznymi lub elektrotermicznymi napędami nastawczymi do regulacji temperatury pomieszczenia w instalacjach ogrzewania i chłodzenia. Może być też stosowany w instalacjach 3-rurowych lub 4-rurowych i posiada ustawianą strefę martwą między stopniem grzania i chłodzenia. Temperatura jest ustawiana na termostacie pokojowym.

Termostaty pokojowe (grzanie, chłodzenie, sterownie wentylatora)

Termostaty pokojowe umożliwiają elektryczne wysterowanie konwektorów wentylatorowych (w urządzeniach typu Fan Coil) do wymaganego poziomu grzania i chłodzenia. W zależności od termostatu pokojowego uzyskuje się możliwość regulacji temperatury także w systemach 2 lub 4-rurowych. Na termostacie można nastawić zarówno temperaturę jak i prędkość wiatraka

Termostaty pokojowe – akcesoria

R-Tronic – termostaty radiowe

Oventrop oferuje termostaty radiowe wykorzystujące dwa rodzaje komunikacji:
Termostaty radiowe R-Tronic z otwartą komunikacją radiową (zgodną ze standardem EnOcean) można zintegrować bezpośrednio z systemami Smart Home.
Termostaty radiowe R-Tronic z zamkniętą komunikacją radiową (standard producenta) są stosowane w trybie stand-alone do regulacji wydajności grzejników (po sparowaniu z napędami radiowymi), lub do regulacji ogrzewania płaszczyznowego (po sparowaniu z wielokanałowym odbiornikiem radiowym).

Nastawa temperatury i programowanie czasokresów bezpośrednio na termostacie lub w aplikacji systemu Smart Home. W wykonaniach opcjonalnych dostępne są funkcje pomiaru względnej wilgotności powietrza [%] i stężenia CO2 [ppm].

Zasilanie: baterie lub zasilacz sieciowy (100 – 240 V). W wariantach zasilanych bateriami możliwe jest alternatywnie zasilanie z sieci elektrycznej (patrz rozdział R-Tronic – akcesoria).

Dla zamkniętego systemu R-Tronic obowiązuje: w trybie zasilania bateryjnego można powiązać maks. 3 urządzenia, w trybie zasilania sieciowego - maks. 8 urządzeń. Przy zasilaniu sieciowym można dodatkowo zaprogramować - obok grzejnikowych napędów nastawczych - równiez styki okienne i jeden 1-kanałowy odbiornik radiowy, który umożliwia wysterowanie obrotów wentylatora w zależności od ustawionej wartości progowej CO2 (ten układ wymaga  użycia termostatu z funkcją pomiaru stężenia CO2).

Akcesoria do termostatu radiowego R-Tronic