Product groups

Reglarea temperaturii și  climatizării în încăpere  / Echilibrarea hidraulică la radiator
Ventile pentru echilibrare hidraulică statică
Ventile pentru debite mari
Armături de racordare  „Multiblock T/T-RTL“ pentru radiatoarele cu racord la mijloc
Seturi de ventile pentru instalațiile de încălzire bitubulare
Seturi de ventile și armături pentru instalațiile de încălzire monotubulare
Reabilitarea sistemelor de încălzire monotubulare  „Unofix“
Miezuri de ventil pentru radiatoare cu ventil încorporat
Încălzire și răcire prin pardoseală „Cofloor“
„Unibox“, reglarea temperaturii în încăperi
Sisteme „Cofloor“, țevi „Copex“ și accesorii
Componente individuale pentru distribuitoare
Seturi de reglare pentru încălzirea prin pardoseală
Echilibrare hidraulică în instalațiile de încălzire și răcire
Ventile „Hycocon“ de reglare, de echilibrare și de închidere
Ventile de închidere și echilibrare „Hydrocontrol“
Accesorii pentru „Hydrocontrol“, „Hydromat“, „Hycocon“
Ventile de reglare „Cocon“
Sisteme de racordare „Flypass" și accesorii
„Tri-M“, „Tri-D“, „Tri-CTR“ Vane cu 2 căi, cu 3 căi, regulatoare de temperatură
Sistem de măsurare  „OV-DMC 3“
Armături de închidere și racorduri
Vane fluture
Stații pentru încălzire, răcire și apă potabilă pentru locuințe/clădiri
Accesorii pentru „Regumat“
Module termice pentru locuințe „Regudis W“
Alte armături aferente
Stocator
Stocator multifuncțional  „Regucor WHP“ („power to heat“)
Tehnologie pentru sisteme de apă potabilă  „Aquanova-System“
Ventile „Aquastrom F“ și „Aquastrom KFR“
Sistem de distribuție „Aquamodul“
Filtru de apă „Aquanova“
Tehnica de încălzire cu combustibil lichid
Sisteme termosolare
Stații „Regusol“ și regulatoare „Regtronic“ pentru sisteme termosolare
Accesorii pentru stațiile „Regusol“ din circuitul colectorului
Vase de expansiune „Solar” pentru sisteme termosolare
Armături, regulatoare de temperatură, actuatoare și alte accesorii pentru aplicații adiacente sistemelor termosolare
Smart Home, sisteme de automatizare a clădirilor și alte sisteme electronice de reglare
Sistem de automatizare a clădirilor „DynaTemp BA“ Conectarea în rețea a stațiilor pentru sursele de căldură/circuitele de încălzire și pentru sistemele termosolare „CS-BS“
New (Ultima înregistrare: 07/2022)