Îmbunătățirea ambientului camerei și economisirea de energie cu investiții minime.


Un ambient optim al camerei are efecte pozitive asupra sănătății și productivității noastre. Ambientul camerei este influențat în primul rând de temperatură, de umiditatea relativă(RH, Relative Humidity, în %) și de conținutul de CO2 din aer (în ppm, părți pe milion).

Dacă acești 3 factori sunt bine echilibrați unul în raport cu altul, ambientul camerei are un efect pozitiv. În plus, umiditatea prea mare a aerului din încăpere poate provoca deteriorarea structurii pereților.


Chiar și cu investiții minime, este posibilă obținerea unui ambient plăcut al camerei cu un consum redus de energie.

Mai multe informații despre produse pentru un ambient optim: