Echilibrarea hidraulică în instalațiile de încălzire și răcire


Radiatoarele sau alți consumatori dintr-o instalație de încălzire sau răcire, care se află la mare distanță față de pompă, nu sunt alimentați cu destul agent termic dacă instalația nu este echilibrată hidraulic. Alți consumatori, care se află foarte aproape de pompă, sunt supraalimentați. Acest lucru nu numai că determină un consum prea mare de energie și sporește costurile, dar afectează și calitatea ambientului locuinței.


Prin echilibrare hidraulică se înțelege distribuția optimă a agentului termic în sistem, de exemplu, prin asigurarea debitului necesar către radiator cu ajutorul ventilelor termostatice presetabile (ventile de radiator). Cu ajutorul echilibrării hidraulice, toate componentele sistemului, ca de exemplu, radiatoarele, ventilele termostatice, armăturile de echilibrare, pompele și conductele sunt ajustate și echilibrate unele în funcție de altele.


Instalațiile de încălzire și răcire echilibrate hidraulic funcționează eficient din punct de vedere energetic și asigură un confort sporit.

Parametrii de proiectare, temperatura turului și a returului, debitul și presiunea diferențială pot fi astfel respectați în realitate, în timpul funcționării sistemului.

Pompa de înaltă eficiență funcționează în mod eficient. Temperaturile de retur scăzute asigură funcționarea cazanului în intervalul valorii calorice.

Puterea de încălzire respectiv răcire ajunge acolo unde este nevoie de ea. Nu are loc o supra- sau o subalimentare.

În acest fel, sunt evitate setările greșite, ca de exemplu creșterea temperaturii de tur, debitele prea mari ce duc la o temperatură de retur prea mare, subalimentarea consumatorilor dezavantajați din punct de vedere hidraulic, dar și supradimensionarea sau reglarea greșită a pompei de recirculare.


Acest lucru este dovedit de numeroase studii, ca de exemplu studiul Optimus. Conform acestui studiu, echilibrul hidraulic descris aici permite un potențial de economisire a energiei de până la 21%. Întrucât costurile de investiție sunt reduse comparativ cu alte soluții, ca de exemplu renovarea anvelopei clădirii, rezultă un raport beneficii/costuri foarte bun. Este posibilă amortizarea costurilor într-un interval de 3-4 ani.

Fără echilibrare hidraulică

  • consum inutil de energie
  • încăperi supraîncălzite sau prea puțin răcite
  • valoare calorică mică
  • zgomote de curgere la ventilele termostatice
  • supradimensionarea sau reglarea greșită a pompei de recirculare

Cu echilibrare hidraulică

  • economisirea energiei
  • temperaturi optime în camere
  • randament bun al sistemului (valoare calorică optimă)
  • fără zgomote de curgere la ventilele termostatice
  • o reglare optimă a sistemului

Instalație fără echilibrare hidraulică Instalație fără echilibrare hidraulică
Instalație echilibrată hidraulic Instalație echilibrată hidraulic

Echilibrarea hidraulică: confort maxim la costuri de funcționare minime.


Informații suplimentare: