Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Systém nopových desek Cofloor

Systém nopových desek Cofloor se skládá z nopového panelu a trubky. Tento systém lze použít pro novostavby i rekonstrukce. Nopové panely mají vhodnou tepelnou izolaci z PS (polystyren) nebo EPS (pěnový polystyren) v různých tloušťkách (kromě 1402130: pouze nopová fólie), která zároveň slouží jako izolace kročejového hluku. Speciální rozmístění nopů (rozteč rastru 6 cm) umožňuje snadnou pokládku plastových trubek Copex PE-Xc a Copert PE-RT 14, 16 a 17 mm a také vícevrstvých kompozitních trubek Copipe HSC.

Při manipulaci s nopovými deskami nebývá prakticky žádný odpad. Lze je hospodárně a pohodlně pokládat v malých, lomených, ale i v místnostech s velkou plochou podlahy.Použitím PE-folie u okrajových izolačních pásů a vzájemné překrytí desek s nopy v místech styku vzniká těsná povrchová vrstva, takže další utěsňování pomocí cementové nebo betonové vrstvy není již třeba.S jistotou se tak zamezí kročejové prozvučnosti směrem k betonové desce.

Na výběr jsou čtyři různé nopové desky.
Speciální rozmístění nopů zvyšuje odolnost nopů při instalaci potrubí a zajišťuje bezpečné držení topných nebo chladicích potrubí.
Systém nopových desek Cofloor s propojením dalších komponentů umožňuje rychlou montáž potrubí. Pokládku je schopen provést jeden pracovník.
Obzvláště vhodné pro cementový nebo tekutý potěr vyhovující normě.