Zlepšení vnitřního klimatu a úspory energie prostřednictvím nízkonákladových opatření.

Vnitřní klima je ovlivňováno teplotou, relativní vlhkostí (RH, relativní vlhkost v %) a obsahem CO2 (v ppm, částic na milion).

Pokud jsou tyto tři faktory ve vyváženém vztahu, bude mít vnitřní klima pozitivní účinek na naše zdraví i výkonnost.
V prostorech s příliš vysokou vlhkostí může kromě toho docházet i k poškození stavebních konstrukcí vlivem působení vlhkosti.

Již při nízkých investičních nákladech je možno dosáhnout dobrého vnitřního klimatu se sníženou spotřebou energie.

Další informace týkající se našich výrobků pro příjemné vnitřní klima: