Strangszabályozás nélküli fűtési rendszer

Radiátorbekötés Oventrop fűtőtestbekötéssel

Radiátorbekötés átkötőszakaszos rendszerrel

Cocon QTZ szerelvény minimum nyomáskülönbség ér...

Cocon QTZ térfogatáram-szabályozószelep

Cocon QTZ: könnyű beállíthatóság

Egycsöves fűtési rendszer modernizálása Oventrop szerelvényekkel

Egycsöves fűtési rendszer modernizálása Oventrop szerelvényekkel

Fűtéskorszerűsítés függőleges, egycsöves, átfolyós fűtési rendszereknél? A panelépületek elég nagy része korszerűtlen, szabályozhatósággal nem rendelkező lakásokból áll. Igaz ez a két, illetve egycsöves fűtési rendszerekre egyaránt. Van megoldás még a függőleges, egycsöves, átfolyós rendszerű fűtéseknél is. Legfőbb feladat a függőleges átfolyós fűtési rendszer átalakítása átkötőszakaszosra. Ezen feladat elvégzése után pedig a fűtési strangvezetékek hidraulikus nyomáskiegyenlítése a következő. Mindezek után következhet a frekvenciaváltós szivattyúk rendeltetésszerű használata.

Szabályozási tulajdonságok, hőteljesítmények

Az egycsöves fűtési hálózat szabályozhatósága a kétcsöves fűtési hálózattal összevetve korlátozott. Amennyiben az ellátó strangvezetékre sorosan kötött radiátorok valamelyikénél megváltoztatjuk a szabályozószelep beállítási értékét, változik az adott fűtőtesten átáramló fűtővíz mennyisége és ezáltal a fűtőtest hőteljesítménye. A változások kihatnak a fűtővíz irányába eső soron következő radiátorokra is. A láncreakciószerűen terjedő hatás közvetlen és közvetett módon is befolyással van a fontosabb műszaki jellemzőkre: pl. a fűtővíz előremenő hőmérsékletére, a fűtőtest hőteljesítményére, a fűtendő helyiség léghőmérsékletére. A felújítási és korszerűsítési munka csak abban az esetben ad megfelelő eredményt, ha az előzetes hidraulikai méretezéssel meghatározott feladatokat és intézkedéseket végrehajtjuk. Az egycsöves fűtési hálózatoknak jelen általános ismertető terjedelmét jelentősen meghaladó szakirodalma és bonyolult hidraulikája van. Mindenképpen ajánlatos felelős szakmai előkészítés után kivitelezni és készre szerelés után műszeres hidraulikai mérésekkel az áramköri teljesítményeket meghatározni és beállítani.

Rendszerjelenség a radiátor visszamelegedése?

A rendszer sajátossága, hogy fűtőtestek visszatérő csonkja közelében (alul) található csomóponton („T” idomon) abban az esetben is átáramlik a fűtési kör teljes tömegárama, ha az adott radiátor belépő csonkját (felül) akár a termosztát révén elzárjuk. A rendszerből a felül elhelyezett szeleppel kizárt fűtőtest előbb lehűl, majd visszatérő csonkjának folyamatos hőnyeresége, illetve az ennek következtében a radiátoron belül kialakuló belső áramlás miatt egy bizonyos mértékű visszamelegedés következik be. Tehát zárt és hibátlanul működő szabályozószelep esetén is előfordulhat, hogy az adott fűtőtest nem hűl ki teljesen, vagy kihűlés után kisebb mértékben visszamelegszik. Ennek a jelenségnek a hatását az Oventrop úgynevezett „szigetelő” közcsavarok alkalmazásával igyekszik csökkenteni és minimalizálni. Ezek a közcsavarok a műszakilag szükséges szifonhatás elérése céljából a szerkezeten belül rejtetten, speciális ferde furattal rendelkeznek. Külső megjelenésben a kötés egyszerű és elegáns marad.

A strangszabályozás fontossága

Az átkötőszakasszal megoldottuk a helyiségenkénti (radiátoronkénti) szabályozást, de amit a költségosztó felkerül a radiátorra, jellemzően a csővezeték kerül a radiátor helyébe, és azzal fűtenek a radiátorok helyett. Oka: a radiátoron átmenő fűtési meleg víz mérésre sarkallja a költségosztót, és az fizet többet, akinél arányaiban többet mutat a számláló. Viszont a csővezeték és az átkötő szakasz hőleadását nem mutatja a radiátorra szerelt kijelző. Ezen problémára fejlesztette ki az Oventrop a Cocon QTZ szerelvényét. A szerelvény egy multifunkciós szabályozószelep, amely egy kézikerékkel a kívánt értékre beállítható, automatikusan működő térfogatáram. Mérőszelepes kivitelű, így csatlakoztatható az OV-DMC3 mérőműszerhez. A Cocon QTZ szelepek zárt rendszerű központi fűtő- és hűtőrendszerekben alkalmazhatóak az áramló hőhordozók segédenergia nélküli, automatikus térfogatáram-szabályozására, továbbá a határolt névleges térfogatáram más jellemzőkhöz (pl. helyiséghőmérséklet) történő további illesztésére. A szerelvényekre az M30 x 1,5 mm menetes csatlakozású Oventrop hajtóművek szerelhetőek fel. A működéshez egy úgynevezett minimális nyomáskülönbség szükséges. A rendszer tervezése során figyelembe kell venni a szelepek működéséhez elengedhetetlen min. p1-p3 nyomáskülönbséget, amelyek a diagramból állapíthatóak meg. A szelepeken beállított térfogatáram függvényében változik a működtetéshez szükséges min. nyomáskülönbség értéke. A kézikerék használatával beállíthatjuk az adott szerelvény szabályozási tartományában elérhető max. térfogatáramot, melyet plombával is biztosíthatunk.

Térfogatáram-szabályozás egycsöves fűtési rendszereknél

Az egycsöves fűtőberendezésekben a hidraulikai kiegyensúlyozás a Cocon QTZ szelepeknek a visszatérő strangvezetékekbe történő beépítésével valósítható meg. A többfunkciós, térfogatáram-határoló és szabályozószeleppel az egycsöves fűtési áramkörök beszabályozása tökéletesen megoldható.

Előnyei az alábbiak:

– Egyes áramkörök működése nem gyakorol hatást a többire, ezáltal az áramkörök megfelelő ellátása biztosított.

– Energiamegtakarítási lehetőség a visszatérő fűtővíz hőmérséklet-korlátozásával.

– Részterheléses üzemi időszakokban a csökkentett térfogatáram javítja a szabályozási jellemzőket.

– A távtartó betét alkalmazásával megvalósított folyamatos min. térfogatáram gyors teljesítményváltozási igény esetén gyorsítja az áramkör reakciósebességét.

– A visszatérő hőmérséklet a rendszer adottságaihoz illeszthető. Kivitelezői tapasztalatok épületek korszerűsítése kapcsán:

– Jellemzően a radiátor bekötések nem párhuzamosak.Szükséges volt a csövek áthegesztésére vagy megmelegítésére és hajlítása.

– Nyomáspróbát követően fellépő cső és radiátorlyukadások, radiátor végdugók újratömítése, cseréje.

– Légtelenítők, ürítők cseréje szükséges.

– Jobbos vagy balos kialakítás miatt szükséges a teljes rendszer felmérése, kiegészítve az egyéb tulajdonosi, lakói igényekkel.

– A hőszolgáltató évente egyszer, de 3 hétre leüríti a rendszert, ebből adódóan az „át nem festett” kenderkóc tömítések kiszáradnak, ami tömítetlenséghez vezet(het), nem is említve a korróziós veszélyeket. Ha a rendszer feltöltése nem kezelt vízzel, hanem ivóvízzel történik, ebből adódóan hosszú távon vízkövesedés, illetve iszaposodás jelentkezik.

– Amennyiben a rendszer átmosása hiányzik, illetve, ha a rendszerben van szűrő, akkor annak tisztítása, esetleg cseréje elmarad.

– A beépített átkötőszakasz robusztus kivitelű, a fémes tömítés miatt nagyobb erővel kell meghúzni, de utána abszolút stabil, nem forog a szerelvény a csövön (meghúzási nyomaték 30-40 Nm).

– A hollandi meghúzása előtt a roppantógyűrű beépítésének irányát ellenőrizni kell, különben nem tömít (termékcsomagoláson lévő képen is látható).

– A beépített Oventrop szerelvény az erős meghúzás ellenére sem nyílik, reped meg.Elérhetőség: Telefon: +3612806720 E-mail: mail@oventrop.hu