Logo Oventrop GmbH & Co. KG

DynaTemp CR-BSX Decentralised and centralised individual room temperature control

De stuur- en regeleenheid (DDC) maakt ruimtetemperatuurregeling met behulp van sensoren en aandrijvingen mogelijk, evenals een temperatuurverlaging van conventionele thermostaten via hun elektrische verlagingsingang, zoals de vloeistofsensorthermostaten Uni LHZ. De gegevens worden uitgewisseld tussen de DDC en de afzonderlijke ruimtes via een bussysteem met behulp van zogenaamde veldmodules. Het systeem maakt een op de behoefte gebaseerde en energiebesparende werking mogelijk door gebruik te maken van tijdprofielen en sensoren om de temperatuur te regelen. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid in de ruimte en het openen van ramen. De combinatie van decentrale en centrale ruimtetemperatuurregeling maakt flexibel reageren op verschillende eisen in het gebouw mogelijk.

De geïntegreerde webserver maakt toegang tot het systeem mogelijk via pc en een standaard webbrowser. Hier kunnen via de gebruikersinterface instellingen op de parameters (bijv. tijdprofielen met reductiewaarden, gebruikersprofielen etc.) in het systeem worden gemaakt en kunnen trendgegevens en de actuele status worden opgevraagd.
Het systeem kan worden geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem (GBS).

DynaTemp CR-BSX Decentralised and centralised individual room temperature control