Oventrop podržava svoje partnere sa potrebnimsoftverom, referentnim brošurama i katalozima.

Intenzivni kursevi za trening i seminari se održavaju vrlo često.

http://www.oventrop.de
Kontakti širom sveta su uspostavljeni preko interneta. Kompanija ima ažurirani, koristan website sa informacijama koje se nude na 21 različitih jezika.

Početna strana Oventrop sajta.