"i-Tronic" / "R-Tronic"

Подходящият вътрешен климат се отразява положително върху здравето и работоспособността ни. Влияние върху него оказват предимно температурата, относителната влажност (RH, Relative Humidity в %), както и съдържанието на CO2 (в ppm, parts per million) във въздуха.

Вече е възможно чрез ниски инвестиционни мерки да бъде постигнат добър климат в помещенията с намален разход на енергия. Системата на Oventrop за оптимизация на климата в помещенията визуализира и регулира важните показатели на климата.


Показател на климата "i-Tronic"


"i-Tronic" е регулатор на климата, който служи за наблюдение на важните величини на вътрешния климат:


Стайна температура T (°C)

Относителна влажност RH (%)

Въглероден диоксид CO2 (ppm)

Измервателят на показателите на климата показва актуалните им стойности. Необходимостта от подобряване на качеството на стайния климат чрез проветряване може да се види диртектно. Така фазите на проветряване могат да се извършат енергоспестяващо от потребителя.

Използването на измервателя на климатичните показатели „i-Tronic TFC“ е енергоспестяваща и нискоинвестиционна мярка за постигане на добър и здравословен вътрешен климат.


Стаен управляващ панел „R-Tronic“


Задвижващите устройства на радиатора, като „Aktor MH CON B“ се управляват чрез радио-сигнал. Регулируемите номинални температури и времевите профили позволяват оптимално регулиране според необходимото количество топлина в помещенията.

В зависимост от модела, „R-Tronic“ допълнително показва данни за влажността на въздуха и концентрацията на CO2. Контролираните ръчни мерки за проветряване пестят енергия, както при „i-Tronic“.


Модели:


  • „R-Tronic RT B“ - термостат със задвижващо устройство „Aktor MH CON B“ за регулиране на стайната температура с времеви функции.
  • „R-Tronic RTF B“  - като „R-Tronic RT B“, с допълнително показание на относителната влажност на въздуха RH в %.
  • „R-Tronic RTFC K“  - като „R-Tronic RTF B“, с допълнително показание на съдържанието на CO2 в ppm. При твърде високи концентрации на CO2, се дава указание за проветряване.


Обслужването на регулаторите е лесно и разбираемо. Отделните данни от измерванията или показателите на климата са видими постоянно. Монтажът може да се изпълни както като на стена, така и на стойка за маса.

публикувано на: 04.12.2015