Vertretungen und Tochterfirmen im Ausland Vertretungen und Tochterfirmen im Ausland
Дъщерна фирма в Wasselonne (Франция) Дъщерна фирма в Wasselonne (Франция)
Продуктите се разпространяват навсякъде по свтеа чрез дъщерни фирми в Европа и представителства в други важни страни.

Представителства

Дъщерни фирми:

Франция
Велокобритания
Италия
Полша
Швейцария