Философията на Oventrop:

Обединяването на цялостни арматури, регулатори и други компоненти за всички области на сградната техника в икономически изгодна, енергоспестяваща и екологична система.
Изискванията стават все по-високи с техническия прогрес и законовите предписания, а Oventrop предлага висококачествени решения, които ги покриват.