Продуктови групи

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата, wibutler-Gateway и хидравличен баланс
Вентили "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
Свързващи фитинги "Multiblock T/T-RTL" за радиатори с централна връзка
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hydrocontrol"  - регулиращи и изолиращи вентили
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори  "Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR"
И змервателни системи  " OV-DMC  3"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Smart Home, централизирани системи за регулиране на сгради и специални електронни регулатори