Продуктова група
Стокова група
Продуктова група

 Пълнопроходни вентили  "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.

Пълнопроходни вентили  "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.

  Кратко описание Номинален размер
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 15, връзка за запояване и преход за запояване 15 mm, без източване, бронз Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 15, връзка за запояване и преход за запояване 15 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203852
15
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 15, връзка за запояване и преход за запояване 18 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203853
15
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 20, връзка за запояване и преход за запояване 22 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203854
20
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 25, връзка за запояване и преход за запояване 28 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203855
25
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 32, връзка за запояване и преход за запояване 35 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203856
32
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 40, връзка за запояване и преход за запояване 42 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203857
40
Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г. DN 50, връзка за запояване и преход за запояване 54 mm, без източване, бронз
Артикулен номер 4203858
50