Продуктова група
Подгрупа
Article group

Прес фитинги от пластмаса (PPSU)  " Cofit PD-HT"

Прес фитинги от пластмаса (PPSU)  " Cofit PD-HT"

  Кратко описание
<span lang="BG">Прес-фитинг "Cofit PDK-HT"</span> <span>16 x 2,2 mm x 16 x 2,2 mm</span> Прес-фитинг "Cofit PDK-HT" 16 x 2,2 mm x 16 x 2,2 mm
Артикулен номер 1552543
Прес-фитинг "Cofit PDK-HT" 20 x 2,8 mm x 20 x 2,8 mm
Артикулен номер 1552545
  Кратко описание
<span lang="BG">Прес-редуциращ адаптор "Cofit PDK-HT"</span> <span>20 x 2,8 mm x 16 x 2,2 mm</span> Прес-редуциращ адаптор "Cofit PDK-HT" 20 x 2,8 mm x 16 x 2,2 mm
Артикулен номер 1552655
  Кратко описание
<span lang="BG">Прес-коляно 90° "Cofit PDK-HT"</span> <span>16 x 2,2 mm x 16 x 2,2 mm</span> Прес-коляно 90° "Cofit PDK-HT" 16 x 2,2 mm x 16 x 2,2 mm
Артикулен номер 1552843
Прес-коляно 90° "Cofit PDK-HT" 20 x 2,8 mm x 20 x 2,8 mm
Артикулен номер 1552845
  Кратко описание
<span lang="BG">Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT"</span> <span>16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 mm</span> Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT" 16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 mm
Артикулен номер 1553043
Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT" 20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 mm
Артикулен номер 1553045