Продуктова група
Подгрупа
Article group

Домашни станции  "Regudis W"

Домашни станции  "Regudis W"

Домашни станции  "Regudis W-HTU"
Монтажна дълбочина 150 mm
Други модели
Монтажна дълбочина 150 mm/175 mm
Домашни станции " Regudis W-HTU Basic"
Монтажна дълбочина 150 mm
Домашни станции " Regudis W-HTF "
Монтажна дълбочина 110 mm
Принадлежности
Свързващи комплекти, ограничители на дебита, филтри и др.
Домашни станции "Regudis W-HTE"
електронно регулиране, монтажна дълбочина 110 mm