Продуктова група
Продуктова група

Системи за питейна вода " Aquanova-System"

Системи за питейна вода " Aquanova-System"

Питейната вода може да се развали като всяка друга храна. Инсталацията за питейна вода има особено голямо влияние върху това. Именно „опаковката“ отвежда водата от връзката на къщата към отделните пунктове - хигиенно чиста и подходяща за консумация, в съответствие с Наредбата за питейна вода (TrinkwV). Следователно, нито управлението, нито използваните материали за инсталацията за питейна вода могат да повлияят върху качеството на водата. Технологията за питейна вода на Oventrop  „Aquanova-System“ включва богата гама от решения за чиста питейната вода.