Produktbereiche

Регулиране  на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
" R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата " OVgateway"   и хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Вентили за големи дебити
Луксозни радиаторни вентили
Exclusive radiator valves [EN] - нов - 2,3 MB
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Вентилни вложки
Вентили за ръчно регулиране
Фитинги  "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Принадлежности за радиатори
Адаптори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Регулиращи станции  "Regufloor"
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Return temperature limiter [EN] - нов - 1,85 MB
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
“Multiflex” Fittings [EN] - нов - 2,44 MB
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Бътерфлай вентили
Butterfly valves PN 16 [EN] - нов - 1,91 MB
Бързи обезвъздушители
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
Продукти за инсталации с термопомпи
Топломер "Regumat S/M3-180" DN 25
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Т ермостатичен циркулационен вентил за студена вода " Aquastrom K"
Т ермостатични смесителни вентили  "Brawa-Mix"
Станция за промиване  "Regudrain"
Разпределителна система за питейна вода  "Aquamodul"
Преходи за присъединяване
Домашни водопроводни станции. Станция за допълване на отоплителна инсталация
Филтри за вода  "Aquanova" 
Арматура за омекотяване на водата
Системи за соларна енергия
"Solar"  - диафрагмени разширителни съдове за системи за соларна енергия