Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата, wibutler-Gateway и хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Вентили за големи дебити
Луксозни радиаторни вентили
Комплекти вентили, компоненти и принадлежности за двутръбни отоплителни системи
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Ограничители на температурата във връщащата линия
Фитинги  "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Фитинги за радиатори с интегриран разпределител
Секретни вентили за стандартни радиатори
Принадлежности за радиатори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
"Unidis"  - система за повърхностно отопление  с децентрализирано разпределение
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Комплекти за регулиране на повърхностни отопления
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
Регулатори на диференциалното налягане и дебита  "Hydromat"
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Flypass"  - свързващи системи, вентили и фитинги
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Шламоотделител и магнитен сепаратор
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка "Regumat 130/180" DN 20/25/32
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
Продукти за инсталации с термопомпи
"Regumat S/M3-180" DN 25 за топломер
Адаптори  "Com bi -Sy ste m"
Система за прес-връзки "Cofit P" (бронз)
Крепежни елементи и принадлежности за тръби
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Термични циркулационни вентили  " Aquastrom VT/T plus "
Регулиращи вентили  "Aquastrom C" . Вентили за взимане на проба "Aquastrom P"
Т ермостатичен циркулационен вентил за студена вода " Aquastrom K"
Т ермостатични смесителни вентили  "Brawa-Mix"
Станция за промиване  "Regudrain"
Преходи за присъединяване
Домашни водопроводни станции. Станция за допълване на отоплителна инсталация
Филтри за вода  "Aquanova"