Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата, wibutler-Gateway и хидравличен баланс
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Вентили за големи дебити
Луксозни радиаторни вентили
Exclusive radiator valves [EN] - нов - 2,3 MB
Комплекти вентили, компоненти и принадлежности за двутръбни отоплителни системи
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки за радиатори с интегрирани разпределители
Вентилни вложки
Вентили за ръчно регулиране
Фитинги  "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Принадлежности за радиатори
Адаптори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Регулиращи станции  "Regufloor"
“Aktor M 3P H” Electromotive actuator (three point/two point) [EN] - нов - 1,67 MB
“Aktor M 3P” Electromotive actuators (three point) [EN] - нов - 1,65 MB
“Aktor M ST L” Electromotive actuators (0-10 V) [EN] - нов - 1,87 MB
“Aktor M ST” Electromotive actuators (0-10 V) [EN] - нов - 1,66 MB
“Aktor T 2P” Electrothermal actuators (2 point) [EN] - нов - 1,67 MB
“Regtronic EH” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,62 MB
“Regtronic RH-B” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,76 MB
Регулираща станция „Regufloor HN“ за повърхностно отопление - нов - 517,56 KB
Регулиращи станции „Regufloor H“ за повърхностно отопление - нов - 411,54 KB
Регулиращи станции „Regufloor HC“ за повърхностно отопление и охлаждане - нов - 375,05 KB
Регулиращи станции „Regufloor HW“ за повърхностно отопление с регулиране в зависимост от атмосферните условия - нов - 463,49 KB
Регулиращи станции „Regufloor HX“ с топлообменник за повърхностно отопление - нов - 624,24 KB
Трипътни разпределителни вентили „Tri-D TR“ -плоскоуплътняващи- - нов - 158,77 KB
Трипътни разпределителни и смесителни вентили „Tri-CTR“ - плоскоуплътняващи - - нов - 337,32 KB
Трипътни смесителни вентили „Tri-M TR“ - плоскоуплътняващи - - нов - 157,57 KB
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Return temperature limiter [EN] - нов - 1,85 MB
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
С ферични кранове "Optibal"
Бътерфлай вентили
Butterfly valves PN 16 [EN] - нов - 1,91 MB
Butterfly valves PN 16 [EN] - нов - 2,04 MB
Шламоотделител и магнетитен ограничител
Бързи обезвъздушители
Airvents PN 10 [EN] - нов - 1,51 MB
Филтри
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
С танции за котли на твърдо гориво " Regumat RTA"
Продукти за инсталации с термопомпи
"Regumat S/M3-180" DN 25 за топломер
Принадлежности за  "Regumat"
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat 220/280” DN 40/50 [EN] - нов - 1,62 MB
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,6 MB
"HydroFixx" Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 32 with pump ball valve [EN] - нов - 1,63 MB
“HydroFixx” Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 20 [EN] - нов - 1,62 MB
“MonoFixx” Hydronic header/distributor combination for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,58 MB
“Regtronic EH” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,62 MB
“Regtronic RH-B” Heating circuit controller [EN] - нов - 1,76 MB
“Regucirc M” Circulation station [EN] - нов - 2,3 MB
Bronze distributor, 2-fold DN 25 [EN] - нов - 78,42 KB
Bronze module distributor DN 25 [EN] - нов - 251,38 KB
Hydronic header DN 25 [EN] - нов - 1,58 MB
Hydronic header DN 32 [EN] - нов - 1,58 MB
Individual room temperature control [EN] - нов - 1,77 MB
Stations “Regumat-130” DN 25 [EN] - нов - 2,01 MB
Steel compact distributor DN 25 [EN] - нов - 208,96 KB
Steel distributor for “Regumat 220/280” DN 40/DN 50 [EN] - нов - 1,65 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 20 [EN] - нов - 1,63 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 25 [EN] - нов - 1,66 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 32 with pump ball valve [EN] - нов - 1,76 MB
Steel distributor for “Regumat” DN 32 without pump ball valve [EN] - нов - 1,61 MB
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
“Regudis H-HT” [EN] - нов - 2,26 MB