Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"i - T r o n ic" - стаен термостат за контрол на климата
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата "OVgateway" и хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентили за ръчно регулиране
Фитинги  "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Принадлежности за радиатори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
Продукти за инсталации с термопомпи
Топломер "Regumat S/M3-180" DN 25
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Продукти за локално и централно топлоснабдяване
Адаптори  "Com bi -Sy ste m"
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Т ермостатичен циркулационен вентил за студена вода " Aquastrom K"
Т ермостатични смесителни вентили  "Brawa-Mix"
Станция за промиване  "Regudrain"
Разпределителна система за питейна вода  "Aquamodul"
Преходи за присъединяване
Домашни водопроводни станции. Станция за допълване на отоплителна инсталация
Филтри за вода  "Aquanova" 
Арматура за омекотяване на водата
Арматура за газово отопление
"Optigas"  - спирателна и предпазна арматура
Системи за соларна енергия
"Solar"  - диафрагмени разширителни съдове за системи за соларна енергия
Арматура, температурни регулатори, задвижващи устройства и други принадлежности за приложения извън колекторния кръг