Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Вентили за ръчен хидравличен баланс
Комплекти вентили, компоненти и принадлежности за двутръбни отоплителни системи
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
" Unofix" - саниране на еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки
Ограничители на температурата във връщащата линия
Разпределителни колектори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Разпределителни колектори за повърхностно отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплекти за регулиране на повърхностни отопления
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycocon"  - вентили за управление, регулиране и изолиране
Регулатори на диференциалното налягане и дебита  "Hydromat"
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
"Flypass"  - свързващи системи, вентили и фитинги
Двупътни и трипътни вентили, температурни регулатори  "Tri-M", "Tri-D", "Tri-CTR"
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
Друга арматура
Адаптори  "Com bi -Sy ste m"
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
Вентили " Aquastrom F" и "Aquastrom KFR"
Арматура за нафта
Арматура за нафта в тръбопроводи
Системи за соларна енергия
Станции  "Regusol"  и регулатори  "Regtronic"  за соларна енергия
Принадлежности за станции  "Regusol"  в рамките на кръга на колектора
"OKP"  и "OKF" - колектори и принадлежности
Вентили, температурни регулатори, задвижващи устройства и специални принадлежности за приложения извън кръга на колектора