Produktbereiche

Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
"R-Tronic" - устройство за показване/регулиране на климата, wibutler-Gateway и хидравличен баланс
Луксозни радиаторни вентили
Вентили, компоненти и принадлежности за еднотръбни отоплителни инсталации
Вентилни вложки
Вентили за ръчно регулиране
Фитинги  "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Принадлежности за радиатори
Адаптори
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Повърхностно отопление и охлаждане  "Cofloor"
Стайни термостати с радиопредаватели, радиоприемници
Задвижващи устройства
Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Регулиращи станции  "Regufloor"
“Aktor M 3P H” Electromotive actuator (three point/two point) [EN] 1,67 MB
“Aktor M 3P” Electromotive actuators (three point) [EN] 1,65 MB
“Aktor M ST L” Electromotive actuators (0-10 V) [EN] 1,87 MB
“Aktor M ST” Electromotive actuators (0-10 V) [EN] 1,66 MB
“Aktor T 2P” Electrothermal actuators (2 point) [EN] 1,67 MB
“Regtronic RH-B” Heating circuit controller [EN] 1,76 MB
db_1152092_en_df40e535-93eb-4a7a-afc1-298b6438a816.pdf [EN] - нов - 1,62 MB
Регулираща станция „Regufloor HN“ за повърхностно отопление 517,56 KB
Регулиращи станции „Regufloor H“ за повърхностно отопление 411,54 KB
Регулиращи станции „Regufloor HC“ за повърхностно отопление и охлаждане 375,05 KB
Регулиращи станции „Regufloor HW“ за повърхностно отопление с регулиране в зависимост от атмосферните условия 463,49 KB
Регулиращи станции „Regufloor HX“ с топлообменник за повърхностно отопление 624,24 KB
Трипътни разпределителни вентили „Tri-D TR“ -плоскоуплътняващи- 158,77 KB
Трипътни разпределителни и смесителни вентили „Tri-CTR“ - плоскоуплътняващи - 337,32 KB
Трипътни смесителни вентили „Tri-M TR“ - плоскоуплътняващи - 157,57 KB
Разпределителни колектори - отделни компоненти
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Хидравличен баланс в инсталации за отопление и охлаждане
"Hycoflow"  - щранг регулиращи вентили с показание на дебита
Шестпътен сферичен кран " Optibal W6"
"Flypass"  - свързващи системи, вентили и фитинги
Вентили за охладителни инсталации "КТВ"
Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Шламоотделител и магнитен сепаратор
Бързи обезвъздушители
Станции за отопление, охлаждане, питейна вода за жилища/сгради
Станции за котелна връзка " Regumat 220/280" DN 40/50
С танции за термично регулирани повърхностни отопления " Regumat F/FR"
Продукти за инсталации с термопомпи
"Regumat S/M3-180" DN 25 за топломер
Адаптори  "Com bi -Sy ste m"
Система за прес-връзки "Cofit P" (бронз)
Крепежни елементи и принадлежности за тръби
db_1016241_1_en.pdf [EN] - нов - 2,63 MB
Системи за питейна вода " Aquanova-System"
С ферични кранове за питейна вода  "Optibal TW"
Т ермостатичен циркулационен вентил за студена вода " Aquastrom K"
Т ермостатични смесителни вентили  "Brawa-Mix"
Станция за промиване  "Regudrain"
Преходи за присъединяване
Домашни водопроводни станции. Станция за допълване на отоплителна инсталация
Филтри за вода  "Aquanova" 
Арматура за омекотяване на водата
Арматура за нафта
Обезвъздушители, филтри