Подобряване на климата в помещенията и пестене на енергия чрез ниски инвестиционни мерки

Вътрешният климат влияе положително върху здравето и работоспособността ни. Влияние върху вътрешния климат оказват основно температурата, относителната влажност на въздуха (RH, в %) и съдържанието на CO2 (в ppm, parts per million) във въздуха. Когато тези три показателя са в хармонично съотношение, вътрешният климат оказва положително влияние. Твърде високата влажност на въздуха в помещенията може да нанесе щети върху сградите.

Вече е възможно чрез ниски инвестициони мерки да се постигне добър микроклимат с намалени енергийни разходи. 
Допълнителна информация за продуктите за подобрен вътрешен климат: