Енергоспестяване до 20%

С продуктите и системите на Oventrop могат да бъдат изпълнени енергийно-ефективни отоплителни инсталации с добро съотношение между разходи и ефективност. 

Термостатните вентили на Oventrop, в комбинация с хидравличен баланс, могат да спестят до 20% енергия.

Допълнителна информация: