"OVe.r.p."

Програма за изчисление на класовете на енергийна ефективност в инсталации съгласно ErP-директивите (Los 1 и Los 2) - от инсталация само за питейна вода до комбинирана инсталация за отопление и питейна вода.Чрез "OVe.r.p." е възможно с малко и лесни стъпки да се създаде етикет с необходимата информация за инсталацията от набор с различни продукти. Благодарение на нея, още във фазата на офериране могат да бъдат изпълнени изискванията съгласно ErP-директивата. Софтуерът може да бъде актуализиран от продуктова база данни. Стига да са налице нови технически данни за свързани с ErP-директивата продукти, те могат да бъдат заредени през интернет. Според избора на продукти за инсталацията, която трябва да бъде изчислена, програмата определя класа на енергийна ефективност, създава етикет и добавя свързаните попълнени ErP-технически паспорти от изчислението. Съзадава се и списък с материалите, който може да бъде принтиран, експортиран към симулационен софтуер или да бъде изпратен по e-mail.

Официалните текстове на съответните директиви на ЕС могат да бъдат извикани онлайн през програмата.

Указание: Състоянието на данните на софтуера "OVe.r.p." е базирано на VdZ-платформата "HEIZUNGSlabel". Ако има грешки в данните за продуктите, препоръчваме да се свържете директно с производителя.


Изисквания към системата

Прехвърляне на данни от „OVe.r.p.“