ErP Verbundanlage ErP Verbundanlage
Label einer Verbundanlage Label einer Verbundanlage
Software zur Labelberechnung "OVe.r.p." Software zur Labelberechnung "OVe.r.p."

Обща система (при ново строителство и при реновиране на стари сгради)

От 26ти септември 2015 г. за отоплителни уреди, комбинирани отоплителни уреди и уреди за подгряване на питейна вода важи ErP-директивата (Energy related Products). Тя описва и изисква пестящо ресурси и енергийноефективно конструиране, както и етикетирането на свързани с консумация на енергия продукти.
Продуктите и компонентите с особено добри технически характеристики позволяват преминаване към етикети с по-висок клас (напр. от А към А++). С тях индивидуалните свързващи инсталации могат да бъдат проектирани и изпълнени с най-подходящите продукти по оптимален начин по отношение на конкретната ситуация в сградата, както и по отношение на инвестиционния бюджет с добро съотношение между разходи и ефективност.
Компонентите на Oventrop отговарят на изискванията на ErP-директивата. Те се отличават с много добри технически характеристики, като напр. изолация на буфера и КПД на колектора. Стандартизираните продукти позволяват лесно и оптимално свързване в общата система (в ново строителство и при реновиране на стари сгради).
Oventrop оказва подкрепа при изчислението на съответния "Системен етикет" чрез ErP-софтуерното решение "OVe.r.p.". То е съвместимо със софтуерни решения на други производители, така че изчисляването на  инсталацията и определянето на етикета става лесно още в етапа на офериране. 

DOWNLOAD Изчисление на етикета на системата