Хидравличен баланс

Радиаторите или обобщено консуматорите в една отоплителна или охладителна инсталация, които са разположени далече от помпата, не се сдабдяват с достатъчно вода, ако не е направен хидравличен баланс. Други, разположени по-близо, са, обратно - преосигурени. Това не само коства ценна енергия и повишаване на разходите, но влияе също и върху качеството на живот.

Под хидравличен баланс се разбира оптималното разпределение на вода в системата, при което до консуматорите  се доставя необходимият обемен дебит през термостатни вентили с предварителна настройка. С помощта на хидравличния баланс всички компоненти като радиатори, термостатни вентили, щранг вентили, помпи и тръби, са съгласувани помежду си и балансирани.

Хидравлично балансираните системи осигуряват енергийно-ефективен режим на работа и добър комфорт на отоплителните и охладителните инсталации.
Проектните параметри като температура в подаващата и връщащата линия, обемен дебит и диференциално налягане, могат действително да бъдат поддържани по време на работа.
Високоефективната помпа работи ефективно. Ниските температури във връщащата линия осигуряват работата на котела в необходимия диапазон.
Топлинна или охладителна мощност има там, където е необходима. Избягва се недостатъчно или прекалено снабдяване.

По този начин се предотвратяват грешни настройки, като повишаване на температурата в подаващата линия, твърде високи обемни дебити, а така и твърде висока температура във връщащата линия, недостатъчно снабдяване на неблагоприятно разположени от хидравлична гледна точка консуматори, но също и преоразмеряване или грешна настройка на циркулационната помпа.

Много изследвания, като например изследването Optimus, потвърждават горепосоченото. Описаният там хидравличен баланс позволява потенциално енергоспестяване до 21%. Тъй като инвестиционните разходи в сравнение с други мерки като саниране на сградата, могат да бъдат определени като ниски, е налице добро съотношение между ефективността и разходите. Възможни са срокове на изплащане от три до четири години.

Без хидравличен баланс:

  • излишно висока консумация на енергия
  • презатоплени или преохладени помещения
  • лошо оползотворяване на топлината от изгаряне
  • шум във вентилите
  • преоразмеряване или погрешна настройка на циркулационната помпа

С хидравличен баланс:

  • енергоспестяване
  • оптимални температури в помещенията
  • добра ефективност на системата (оптимизирано оползотворяване на топлината от изгаряне)
  • няма шум във вентилите
  • идеално регулиране на системата
Heizungsanlage ohne hydraulischen Abgleich
Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen

Hydraulischer Abgleich bedeutet: Maximaler Komfort bei minimalen Betriebskosten


Тук можете да откриете допълнителна информация за хидравличния баланс.