В изброените групи продукти ще намерите различни представяния на системата.

Изброените продукти са свързани с по-детайлна информация като техническо описание, спецификация, цветна снимка и т.н.

Продуктите могат да бъдат съставени индивидуално, да бъдат добавени в списък с наблюдавани и след това могат да бъдат отпечатани за представяне на системата.

Продуктови групи