Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Радиатори със средно присъединяване

Присъединяване на радиатор с интегриран разпределител за двутръбни системи
Присъединяване на радиатор за баня за двутръбни системи
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1184013
2
1011365
3
1016843
4
1100104
5
1101604
6
1184095