Изолираща и друга арматура за тръбопроводи
Радиатор за баня с „Луксозни радиаторни арматури“

Присъединяване за стена с „Луксозни радиаторни арматури“
Ъглов модел
Присъединяване за стена с „Луксозни радиаторни арматури“
Аксиално-ъглов модел
Присъединяване за стена с „Луксозни радиаторни арматури“
- Радиаторна арматура „TARA“
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1011465
2
1163032
3
1166032
4
1169393
5
1163432
6
1168052