Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Тръбопроводна арматура за хидравличен баланс и допълнителното регулиране на температурата в помещението

Регулиране по зони в отоплителна инсталация
Охладителни инсталации
Nr. Артикул Oventrop
Артикулен номер
Количество Постави в
количката
1
1068667
2
1067304
3
1062004
4
1090662
5
1067503
6
1064504
7
1152151
8
1077104
9
1141951
10
1152051