Системи за соларна енергия
Котелна инсталация за отопление на дърва

T2 < TНорма: Котелът на дърва е в готовност
T1 < TНорма: Начало на зареждането
T3 = TНорма: Край на зареждането на резервоара
T4 < TНорма: Освобождаване на загряването на резервоара за питейна вода
A: Отоплителна инсталация
B: Циркулационна инсталация за питейна вода
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1033314
2
1089006
3
1355271
4
1070006
5
1130206
6
4201204
7
4206504