Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Rozwiązania systemowe DynaTemp do monitorowania i automatyzacji

OV Product Finder

DynaTemp CW-BS - system automatycznego równoważenia termicznego w instalacji c.w.u. z cyrkulacją

Centralka sterująco-regulacyjna (DDC) optymalizuje pracę instalacji hydraulicznej poprzez utrzymanie dostatecznej temperatury cyrkulacji ciepłej wody (57°C). Pomiar temperatury wykonuje zawór Oventrop Aquastrom DT do instalacji cyrkulacyjnych wody pitnej. Wartości temperatury z czujnika przekazywane są z modułu polowego do centralki sterująco-regulacyjnej DDC CW-BS za pośrednictwem magistrali. Centralka przekazuje polecenia wykonawcze poprzez moduł polowy do zaworu Aquastrom DT. Inna funkcja jednostki sterująco-regulacyjnej obsługuje proces dezynfekcji termicznej. Centralka generuje sygnał dla sterowania kotła z poleceniem podwyższenia temperatury wody pitnej, po czym piony instalacji cyrkulacyjnej są sekwencyjnie dezynfekowane termicznie. Użytkownik instalacji ma ponadto możliwość automatycznego otrzymywania e-mailem protokołu dezynfekcji i ewentualnych komunikatów o błędach. Możliwe jest też dokumentowanie na centralce sterująco-regulacyjnej ustawień i charakterystyk temperatury.

Centralkę można podłączyć poprzez protokół BACnet IP do systemu automatyki budynku w celu monitorowania i wizualizacji oraz wysyłać ostrzeżenia za pośrednictwem sieci LAN lub internetu.

Notyfikacja:
Moduł polowy FM-CW Plus (nr kat. 1153321) jest wymagany co najmniej 1-krotnie na instalację, czujnik LW TQ (nr kat. 1150090) co najmniej 3-krotnie na instalację.