Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Just in time.

Higieniczny podgrzew wody pitnej w trybie przepływowym.

Moduły świeżej wody Regumaq X podgrzewają wodę pitną tylko wtedy, kiedy jest pobierana i tylko w takiej ilości, ile wynosi jej chwilowe zużycie. Urządzenie pracuje w trybie przepływowym (just in time), a głównym argumentem za jego zastosowaniem jest możliwość rezygnacji z magazynowania ciepłej wody i związanym z tym ryzykiem rozwoju szkodliwych organizmów mikrobiologicznych - np. bakterii legionelli. Takie rozwiązanie zdecydowanie podwyższa higieniczny standard instalacji.

Moduły Regumaq X oferowane są w trzech wykonaniach, różniących się poziomami wydajności. Zróżnicowanie typoszeregu pod kątem wydajności umożliwia optymalne dostosowanie produktu do potrzeb (np. do domów 1- lub wielorodzinnych, wzgl. budynków niemieszkalnych). Przy projektowaniu instalacji wody pitnej rekomendujemy nasz modułowy system Aquanova; moduły świeżej wody Regumaq działają niezawodnie jako jeden z jego elementów. Użytkownik urządzenia może je indywidualnie parametryzować w zakresie wydajności oraz temperatur procesowych. Funkcjonalność ta wyróżnia moduły świeżej wody Regumaq na tle konkurencji i ułatwia ich zastosowanie również w systemach niskotemperaturowych oraz tych z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wydatek nominalny można zwielokrotnić poprzez kaskadowe połączenie kilku modułów w jednej instalacji (nawet do 500 litrów/min).

 

 

Regumaq X-25 w domu 1-rodzinnym

Wykonanie z wymiennikiem lutowanym miedzią lub z powłoką krzemową Sealix® 

 • kompaktowa (zwarta) kontrukcja
 • parametryzacja z użyciem przełącznika DIP
 • przystosowanie do systemów niskotemperaturowych
 • szybka reakcja na impulsy czujnika turbiny dzięki technologii LIN użytej do wysterowania pompy
 • montaż może być wykonany przez jednego, wykwalifikowanego instalatora
Regumaq X-25 Frischwasserstation

Regumaq X-45 w budynku wielorodzinnym

Wykonanie z wymiennikiem lutowanym miedzią lub z powłoką krzemową Sealix®

 • wydajny i uniwersalny w użytkowaniu
 • intuicyjne menu na wyświetlaczu dotykowym, w trybach: dla użytkowników oraz dla ekspertów
 • do nastawy różnych funkcji (np. warstwowania temperatury powrotu lub sygnału zwiększenia mocy w celu doładowania bufora)
 • przystosowanie do systemów niskotemperaturowych
 • szybka reakcja na impulsy czujnika turbiny dzięki technologii LIN użytej do wysterowania pompy (możliwość przełączania równoczesnego) 
Regumaq X-45 Frischwasserstation

Regumaq X-80 w budynkach wielorodzinnych i niemieszkalnych

Wykonanie z wymiennikiem lutowanym miedzią lub z powłoką krzemową Sealix®

 • wysoka wydajność
 • parametryzacja z użyciem sterownika Regtronic RQ
 • wyjście S-Bus umożliwiające transfer danych do rejestratora danych Datalog CS-BS i wpięcia do sieci komputerowej w celu wizualizacji lub uzyskania zdalnego dostępu
 • możliwość integracji automatyki Oventrop z systemem zarządzania budynkiem przy użyciu interfejsu sieciowego (do korekty ustawień i odczytu informacji ze sterownika lub przesyłu danych)
Regumaq X-80 Frischwasserstation

Moduły świeżej wody Regumaq X 
jako elementy systemu Aquanova

ROZWIĄZANIA MODULARNE odpowiedzią na ROSNĄCE WYMAGANIA klientów.
Aquanova-System von Oventrop

Firma Oventrop zawsze doceniała wagę i złożoność problematyki związanej z higieną instalacji świeżej wody. W ostatnich latach z powodzeniem wdrożono do produkcji wiele nowych modułowych produktów spełniających rosnące oczekiwania użytkowników. 

Innowacyjny System Aquanova rekomendujemy jako elastyczne i niezawodne rozwiązanie do kompleksowego zastosowania w instalacji zaopatrzenia w wodę.

Regtronic KM-TCP

Instalacja woda pitnej pod kontrolą automatyki budynku?
Inteligentna regulacja.

Przy użyciu modułu komunikacyjnego Regtronic KM TCP można połączyć moduł świeżej wody z automatyką budynku, podnosząc poziom higieny w instalacji wody pitnej. Sterownik Regtronic KM TCP steruje przebiegiem dezynfekcji termicznej, dobiera parametry procesu i przekazuje informacje o błędach.

Więcej o
higienie wody pitnej...