Регулиране на стайната температура и климата/ Хидравличен баланс на радиатори
Хидравлични превключватели и регулатор на тепмературата в помещението в охладителни инсталации

I: Охлаждане
II: Загряване
A: Стаен термостат (EIB/LON)
B: Стаен термостат
C: Прекъсвач на прозореца

Двутръбна система: охлаждане с присъединяване към BUS техника EIB/LON
Четиритръбна система с четири проводника: охлаждане/загряване с превключване към трипътен вентил
Nr. Артикул Oventrop
Прод. №
Количество Постави в
списъка със запазени продукти
1
1145004
2
1140292
3
1156066
4
1141951
5
1077103