Grupy produktowe

Regulacja temperatury pomieszczeń / równoważenie hydrauliczne na grzejniku
Cofloor - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Unidis - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe z trójnikowym układem zasilania
Równoważenie hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących
Grupa produktów Hydrocontrol
„Tri-M“, „Tri-D“, „Tri-CTR“ Zawory 2-drogowe, 3-drogowe, regulatory temperatury
Armatura odcinająca i innego przeznaczenia
Przepustnice
Grupy pompowe do łączenia źródła ciepła z instalacją
„Regumat 130/180“ DN 20/25/32
Regudis W - mieszkaniowe węzły cieplne
Armatura do  sieci ciepłowniczych lokalnych lub zdalaczynnych
Aquanova-System - armatura do wody pitnej
Smart Home - centralne sterowanie i regulacja w technice instalacyjnej
Nowe prospekty (ostatnia aktualizacja: 03/2022)
"Tri-CTR" Universal three-way valve Mixing/Diverting [EN] - nowy - 1,99 MB
“DynaTemp” Centralised building control [EN] - nowy - 5,07 MB
“Unibox E BV” Individual room temperature control with bypass for underfloor heating systems without distributor/collector according to DIN EN 1264, “Unibox RLA” Isolating box, “Floorbox” for the connection of an underfloor heating system without distributor/collector in multi-storey buildings [EN] - nowy - 384,16 KB
Circulation stations “Regucirc“ - for monovalent storage cylinders - for bivalent storage cylinders [EN] - nowy - 3,37 MB
Isolating and regulating valves for the shipbuilding industry [EN] - nowy - 262,97 KB
Local and district heating technology [EN] - nowy - 1,71 MB
Measuring systems for the regulation of heating and cooling "OV-DMPC", "OV-DMC 2" [EN] - nowy - 393,14 KB
Thermostats „vindo TH“ and „vindo TD“ [EN] - nowy - 333,57 KB
Valves, actuators and systems for building automation [EN] - nowy - 3,84 MB
„Cocon QTZ/QTR/QFC” zawór z funkcją automatycznego równoważenia do regulacji wydajności instalacji grzewczych i chłodniczych - nowy - 515,47 KB
„Cofloor” – ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe - nowy - 5,39 MB
„Multiblock” – armatura do grzejników i do równoległego podłączenia grzejnika i pętli ogrzewania płaszczyznowego - nowy - 1014,83 KB
„Regucor WHS” – centrala grzewcza Bufor ciepła z zestawem urzàdzeƒ do zasilania instalacji grzewczej i podgrzewu wody u˝ytkowej - nowy - 83,67 KB
„Regudis W” mieszkaniowe węzły cieplne - nowy - 513,84 KB
„Regudis W-HTE“ Elektroniczny węzeł mieszkaniowy - nowy - 16,59 MB
„Unidis” - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe z trójnikowym układem zasilania - nowy - 5,57 MB
Grupy pompowe do łàczenia êródła ciepła z instalacjà - nowy - 615,43 KB
Instalacje solarne – Grupy solarne, sterowniki, kolektory, osprzęt - nowy - 4,79 MB
Instalacje wody pitnej - nowy - 3,25 MB
Regulacja przepływu, ciśnienia i temperatury - nowy - 8,77 MB
Regulacja przepływu, ciśnienia i temperatury - nowy - 8,77 MB
Termostat „Uni SH”, zawory typoszeregu „E” i „Multiblock T/TF” do grzejników łazienkowych - nowy - 81,9 KB
Termostat pinox - nowy - 420,19 KB
Thermostaty i armatura grzejnikowa - nowy - 749,36 KB