Logo Oventrop GmbH & Co. KG
ErP źródła złożonego ErP źródła złożonego
Efektywność źródła złożonego Efektywność źródła złożonego
Program do liczenia efektywności energetycznej OVe.r.p. Program do liczenia efektywności energetycznej OVe.r.p.

ErP: etykietowanie urządzeń grzewczych

Od 26.września 2015 weszła w życie dyrektywa ErP (Energy related Products) regulująca niektóre aspekty stosowania pojedynczej wytwornicy ciepła i podobnych urządzeń w zestawie oraz podstawowych elementów instalacji przygotowania cwu. Dyrektywa określa sposób  wyliczenia i etykietowania urządzeń pod kątem ich efektywności energetycznej.

Urządzenia i komponenty grzewcze charakteryzujące się wysoką efektywnością klasyfikowane są na odpowiednio wyższy poziom (np. z poziomu A na A++). Inwestor dążący do uzyskania - w ramach określonego budżetu - najlepszego stosunku jakości do ceny ma możliwość indywidualnego zestawiania urządzeń podlegających etykietowaniu. Dopasuje je przy tym optymalnie do istniejącej sytuacji budowlanej.

Komponenty Oventrop dedykowane do wieloczłonowych źródeł ciepła spełniają restrykcyjne wymagania dyrektywy ErP. Bardzo dobre właściwości techniczne oferowanych urządzeń (np. izolacja bufora ciepła czy wysoki współczynnik sprawności kolektorów słonecznych) wyróżniają się na tle podobnych produktów konkurencji. Znormalizowane złącza pozwalają na ich bezproblemowe łączenie z innymi elementami zarówno nowej, jak i modernizowanej instalacji.

Do wyliczenia efektywności energetycznej tak złożonego systemu i nadania mu odpowiedniej etykiety energetycznej można wykorzystać nowy program Oventrop pod nazwą OVe.r.p. Program jest kompatybilny z wieloma narzędziami softwarowymi innych producentów, co umożliwia wykorzystanie go do wyliczeń i etykietowania złożonych źródeł ciepła (np. do symulacji jakość/cena na etapie ofertowania i negocjacji). Od niedawna można do tego wykorzystać również aplikacje na smartfony Oventrop App.


Pobierz "kalkulator efektywności systemu"

OVe.r.p. - program dla Windows

Oventrop App - kalkulator efektywności energetycznej i wiele więcej