Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych i chłodzących


Bez poprawnego zrównoważenia hydraulicznego instalacji grzejniki i inne końcowe odbiorniki mocy - zwłaszcza te oddalone od pompy obiegowej - narażone są na deficyt mocy wskutek niewystarczającego natężenia przepływu czynnika. Te położone blisko grzejnika zasilane są z kolei przepływem o natężeniu znacznie przekraczającym właściwy poziom. Obok nieefektywnego wykorzystania drogiej energii sytuacja taka skutkuje znacznym obniżeniem komfortu użytkowników.

W instalacji hydraulicznie zrównoważonej przez każdy grzejnik płynie właściwy dla niego strumień czynnika grzewczego. Zdławienie przepływu do natężenia obliczeniowego uzyskuje się przy użyciu nastaw wstępnych zaworów. Równoważenie hydrauliczne polega na właściwym doborze grzejników, zaworów termostatycznych, podpionowych zaworów równoważących, pompy obiegowej i rur oraz - wyrównaniu oporów we wszystkich obiegach instalacji przy zachowaniu wyliczonych dla nich mocy.

System hydraulicznie zrównoważony pozwala na efektywne wykorzystanie energii i podnosi komfort użytkownika instalacji grzewczej lub chłodzącej. Tylko taki system zapewni spełnienie założeń projektowych - takich jak schłodzenie (różnica między temperaturami zasilania i powrotu) czy wartość ciśnienia dyspozycyjnego. W takim systemie można właściwie wykorzystać zalety pompy energooszczędnej a niska temperatura powrotu podnosi efektywność kotła kondensacyjnego.Wymagana ilość ciepła lub chłodu dostarczana jest do każdego punktu w instalacji, a ryzyko deficytu lub nadmiaru mocy jest zredukowane do minimum.
Równoważąc instalację eliminujemy kosztowne nieprawidłowości - konieczność podnoszenia temperatury zasilania, zawyżone przepływy skutkujące podbijaniem temperatury powrotu, niedogrzewanie oddalonych obiegów, przewymiarowanie pompy lub jej pracę na niewłaściwej charakterystyce.
Liczne badania naukowe potwierdzają powyższe stwierdzenia. Wykonanie podstawowych czynności w ramach równoważenia skutkuje obniżeniem zużycia energii do 21 %. Nakłady na równoważenie można określić jako stosunkowo niskie w porównaniu do innych przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii (np. ocieplenia budynku). Korzystna relacja zysku do kosztu sugeruje uwzględnić ten fakt orzy podejmowaniu decyzji o kolejności inwestycji. Pełna amortyzacja nakładów na równoważenie na przestrzeni 2-3 lat nie jest niczym wyjątkowym.

Instalacja niezrównoważona:

  • marnotrawstwo energii
  • przegrzane lub nadmiernie schłodzone pomieszczenia
  • niedostateczne wykorzystanie efektu kondensacji
  • przewymiarowanie pompy lub jej praca na niewłaściwej charakterystyce

Instalacja zrównoważona:

  • właściwe wykorzystanie energii
  • optymalna efektywność (w tym efektu kondensacji)
  • cicha praca instalacji
  • idealna jakość regulacji
Instalacja niezrównoważona
Instalacja zrównoważona

Równowaga hydrauliczna w instalacji: maksymalny komfort przy minimalnych kosztach