Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Poprawa klimatu wewnętrznego i oszczędność energii uzyskana niskim kosztem

Właściwy klimat pomieszczeń wpływa pozytywnie na zdrowie użytkowników i ich wydajność. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego odczuwalność są temperatura, wilgotność względna (RH, w %) i stężenie dwutlenku węgla (CO2, wyrażone w w ppm - parts per milion). Właściwe poziomy wartości tych trzech parametrów gwarantują dobre samopoczucie. Należy również wspomnieć, że utrzymanie właściwej wilgotności względnej chroni konstrukcję budowlaną przed wystąpieniem zagrzybień.

Nieskomplikowana modernizacja instalacji wykonana niskim kosztem pozwoli na uzyskanie istotnej poprawy klimatu i prowadzi do zmniejszonego zużycia energii.

Pozostałe informacje o produktach poprawiających klimat: