Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Regudis W – mieszkaniowe węzły cieplne do decentralnego podgrzewu wody pitnej

OV Product Finder
Regudis W-HTE - elektroniczne węzły mieszkaniowe

Do zaopatrywania mieszkań lub lokali użytkowych w wodę grzewczą oraz ciepłą i zimną wodę pitną. Ciepło w wymaganej ilości jest dostarczane z centralnej sieci cieplnej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się decentralnie w trybie przepływowym za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Przy doborze mieszkaniowego węzła cieplnego konieczne jest uwzględnienie lokalnej jakości wody.

Węzły składają się z płytowego wymiennika ciepła, zaworu regulacyjnego z zintegrowaną regulacją ciśnienia różnicowego i przepływu, napędu nastawczego z zintegrowaną regulacją temperatury wody pitnej, czujnika przepływu i temperatury, wkładki filtracyjnej, pasówek ciepłomierza i wodomierza, zaworu odpowietrzającego i spustowego.

Węzły Regudis W-HTE są przeznaczone do bezpośrednich obiegów grzewczych, a z opcjonalnym modułem regulacji temperatury zasilania mogą być też stosowane do obiegów grzewczych z podmieszaniem. Moduły rozszerzające umożliwiają modułową rozbudowę instalacji o dodatkowe funkcje. Węzły charakteryzują się wysokim wydatkiem wody przy niskim wzroście temperatury, są zabezpieczone przed stratą ciśnienia i optymalnie izolowane.

Regudis W-HTE - elektroniczne węzły mieszkaniowe

Do zaopatrywania mieszkań lub lokali użytkowych w wodę grzewczą oraz ciepłą i zimną wodę pitną. Ciepło w wymaganej ilości jest dostarczane z centralnej sieci cieplnej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się decentralnie w trybie przepływowym za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Przy doborze mieszkaniowego węzła cieplnego konieczne jest uwzględnienie lokalnej jakości wody.

Węzły składają się z płytowego wymiennika ciepła, zaworu regulacyjnego z zintegrowaną regulacją ciśnienia różnicowego i przepływu, napędu nastawczego z zintegrowaną regulacją temperatury wody pitnej, czujnika przepływu i temperatury, wkładki filtracyjnej, pasówek ciepłomierza i wodomierza, zaworu odpowietrzającego i spustowego.

Węzły Regudis W-HTE są przeznaczone do bezpośrednich obiegów grzewczych, a z opcjonalnym modułem regulacji temperatury zasilania mogą być też stosowane do obiegów grzewczych z podmieszaniem. Moduły rozszerzające umożliwiają modułową rozbudowę instalacji o dodatkowe funkcje. Węzły charakteryzują się wysokim wydatkiem wody przy niskim wzroście temperatury, są zabezpieczone przed stratą ciśnienia i optymalnie izolowane.

Regudis W-HTE - akcesoria i części zamienne

Regudis W-HTU - mieszkaniowe węzły cieplne

Do zaopatrywania mieszkań lub lokali użytkowych w wodę grzewczą oraz ciepłą i zimną wodę pitną. Ciepło w wymaganej ilości jest dostarczane z centralnej sieci cieplnej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się decentralnie w trybie przepływowym za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Przy doborze mieszkaniowego węzła cieplnego konieczne jest uwzględnienie lokalnej jakości wody.

Węzły składają się z płytowego wymiennika ciepła, proporcjonalnego regulatora ilościowego do hydraulicznej regulacji podgrzewu wody pitnej, termostatycznego regulatora temperatury, wkładów filtracyjnych, pasówki ciepłomierza i wodomierza, zaworu strefowego do regulacji obiegu grzewczego, regulatora różnicy ciśnień, zaworu odpowietrzającego i spustowego.

Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis W-HTU są przeznaczone do bezpośrednich obiegów grzewczych i nadają się idealnie do wymiany istniejących term gazowych przy modernizacji instalacji w budynkach. Charakteryzują się wysoką jakością materiałów i są kompletnie zamontowane na płycie bazowej po kontroli szczelności i działania.

Regudis W-HTF - hydrauliczne węzły mieszkaniowe

Do zaopatrywania mieszkań lub lokali użytkowych w wodę grzewczą oraz ciepłą i zimną wodę pitną. Ciepło w wymaganej ilości jest dostarczane z centralnej sieci cieplnej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się decentralnie w trybie przepływowym za pomocą płytowego wymiennika ciepła. Przy doborze mieszkaniowego węzła cieplnego konieczne jest uwzględnienie lokalnej jakości wody.

Węzły składają się z płytowego wymiennika ciepła, proporcjonalnego regulatora ilościowego do hydraulicznej regulacji podgrzewu wody pitnej, termostatycznego regulatora temperatury, wkładów filtracyjnych, pasówki ciepłomierza i wodomierza, zaworu strefowego do regulacji obiegu grzewczego, regulatora różnicy ciśnień, zaworu odpowietrzającego i spustowego. Wariant wykonania obiegu grzewczego z podmieszaniem posiada dodatkowo regulator termostatyczny temperatury zasilania ze zintegrowaną pompą energooszczędną do pracy w zakresie niskotemperaturowym.

Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis W-HTF są dostępne do wyboru jako węzły z bezpośrednim obiegiem grzewczym bądź obiegiem grzewczym z podmieszaniem i ze względu na niską głębokość zabudowy nadają się idealnie do montażu w ściankach gipsowo-kartonowych. Charakteryzują się wysoką jakością materiałów i są kompletnie zamontowane na płycie bazowej po kontroli szczelności i działania.

Regudis W-HTU / W-HTF – akcesoria i części zamienne