Logo Oventrop GmbH & Co. KG

1-rurowy

Do stosowania w 1-rurowych instalacjach grzewczych, z obiegami o mocy do 8000 W. Zawory 1-rurowe i inne elementy zestawu skompletowano pod kątem obniżenia kosztu montażu oraz uproszczenia wymiarowania instalacji. Regulowane bajpasy zapewniają optymalny rozpływ czynnika w instalacji grzewczej i jej energooszczędną pracę. Dolne złącze zestawu (połączenie grzejnika z rozdzielaczem 1-rurowym) może być wykonane z użyciem zwykłej złączki mosiężnej lub w wykonaniu termoizolacyjnym. Specjalny półśrubunek izolacyjny ogranicza nagrzewanie grzejnika od rozdzielacza przy zamkniętym zaworze termostatycznym. Funkcje odcięcia w górnym i dolnym elemencie zestawu umożliwiają demontaż grzejnika bez zatrzymywania instalacji.

1-rurowy

Unofix - modernizacja instalacji 1-rurowych

System Unofix do modernizacji 1-rurowych instalacji grzewczych opiera się na niezależnym od różnicy ciśnień zaworze regulacyjnym Cocon QTZ. System dostępny jest w różnych wariantach: jako wariant podstawowy Unofix QB z ograniczeniem natężenia przepływu lub jako Unofix QT z dodatkowym napędem nastawczym i termostatem pokojowym z interwałem czasowym do np. nocnego obniżenia temperatury. 3. wariant Unofix QR dysponuje ograniczeniem temperatury powrotu w celu utrzymania różnicy temperatur pod częściowym obciążeniem 1-rurowego obiegu grzewczego. Do Unofix QR dostępne są 2 różne adaptery dystansowe do utrzymania przepływu resztkowego ze stałym lub ustawianym skokiem minimalnym. 

Zawór do instalacji 1-rurowej z odcięciem

Zestaw zaworowy Bypass Combi Uno ma zastosowanie w 1-rurowych instalacjach grzewczych, z obiegami o mocy do 8000 W. Zawory 1-rurowe i inne elementy zestawu skompletowano pod kątem obniżenia kosztu montażu oraz uproszczenia wymiarowania instalacji. Regulowane bajpasy zapewniają optymalny rozpływ czynnika w instalacji grzewczej i jej energooszczędną pracę. Dolne złącze zestawu (połączenie grzejnika z rozdzielaczem 1-rurowym) może być wykonane z użyciem zwykłej złączki mosiężnej lub w wykonaniu termoizolacyjnym. Specjalny półśrubunek izolacyjny ogranicza nagrzewanie grzejnika od rozdzielacza przy zamkniętym zaworze termostatycznym. Funkcje odcięcia w górnym i dolnym elemencie zestawu umożliwiają demontaż grzejnika bez zatrzymywania instalacji. W zależności od wymagań klienta zestaw kompletowany jest z rozdzielacza 1-rurowego, rurki połączeniowej, zaworu termostatycznego (osiowego, kolanowo-kątowego lub prostego z kolankiem) i zestawu złaczek. Jeżeli termostat ma być skierowany do pomieszczenia - należy wybrać zawór kolanowo-kątowy lub prosty z kolankiem. Termostat należy zamówić odrębnie.

3-drogowe zawory modernizacyjne

3-drogowe zawory modernizacyjne są przystosowane do 1-rurowych instalacji grzewczych z wymuszoną cyrkulacją i często znajdują zastosowanie w nowym budownictwie we wschodnich krajach związkowych Niemiec. Korpus jest wykonany z niklowanego brązu/mosiądzu. Wkładka zaworowa jest wykonana z mosiądzu, wrzeciono i sprężyna ze stali nierdzewnej. Grzybek zaworu jest miękko uszczelniany. Przyłącza rurowe są wykonane z płaskouszczelnianym gwintem zewnętrznym.