Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Zrównoważenie hydrauliczne
zwiększy efektywność technicznej infrastruktury budynku.

 

Jakość instalacji grzewczych i chłodzących ma ogromny wpływ na koszty utrzymania budynku. Zrównoważone hydraulicznie i optymalnie wysterowane trwale poprawiają jego efektywność energetyczną. Systemy grzewcze Oventrop, bazujące na armaturze termostatycznej i równoważacej (tej do równoważenia statycznego i tej z funkcją równoważenia automatycznego), pozwalają zaoszczędzić nawet do 15% zużywanej energii. Dodatkową korzyścią z zastosowania armatury i systemów Oventrop jest możliwość precyzyjnej regulacji eksploatacyjnej, zwiększająca komfort użytkownika przez łatwość ustawienia temperatury i stabilne utrzymywanie na oczekiwanym poziomie. Modularność oferty umożliwia samodzielne komponowanie wydajnego, niezawodnego i elastycznego systemu.

Oferta Oventrop:

hydraulik

OV Product Finder
Równoważenie hydrauliczne na pionach w instalacjach grzewczych i chłodzących

Równoważenie hydrauliczne przy użyciu zaworów regulacyjnych niezależnych od wahań ciśnienia

podłączenie i regulacja urządzeń grzewczych i chłodzących

zmierzenie spadku ciśnienia i kontrola przepływu

Armatura odcinająca i innego przeznaczenia

Hydraulika.
Być może najważniejsza rzecz w ocenie technicznej infrastruktury budynku.

Dlaczego sprawna i wydajna instalacja hydrauliczna jest tak ważna w budynku?

Hydraulika to dziedzina zajmująca się przepływem cieczy (również potoczna instalacji rurowych w budynku, wypełninych wodą). W systemach grzewczych do transportu energii wykorzystuje się energię cieplną i kinetyczną wody oraz innych cieczy. Pod względem hydraulicznym cały system grzewczy można podzielić na trzy obszary: wytwarzanie ciepła, jego dystrybucję i emitery (np. grzejniki). W instalacji o złej hydraulice występuja problemy np. podczas nagrzewania instalacji po przerwie w pracy lub nocnym obniżeniu temperatury. Należą do nich:

  • pomieszczenia nie nagrzewają się jednocześnie
  • dokuczliwe szumy przepływu 
  • grzejniki nie nagrzewają się w całości lub częściowo
  • inne grzejniki są zbyt gorące
  • zużycie energii jest zbyt wysokie

Równoważenie hydrauliczne

Dzięki równoważeniu hydraulicznemu woda jest optymalnie rozprowadzana w całym systemie. Przepływy  są zgodne z zaprojektowanymi, a wszystkie komponenty systemu - grzejniki, zawory termostatyczne, zawory równoważące, pompy i rury są zrównoważone hydraulicznie. Rezultatem jest optymalnie wyregulowany, stabilny pod względem wydajności system hydrauliczny, w którym wszystkie grzejniki i inne odbiorniki są wystarczająco zasilane. 

Oventrop dysponuje wiedzą fachową, nowatorskimi produktami i szerokim zakresem usług, adresowanych do wszystkich, którzy zajmują się równoważeniem hydraulicznym.